Pathologie

Poulpharm beschikt over de nodige faciliteiten voor het uitvoeren van post-mortem onderzoeken. In samenspraak met ervaren dierenartsen worden de geschikte stalen genomen voor het stellen van pathologische diagnose. Binnen onze pathologie afdeling hanteren we drie diensten: necropsie, histologie en cytologie. 

Anne-Laure Devolder

Contactpersoon Pathologie

Poulpharm beschikt over drie goed uitgeruste necropsieruimten op verschillende locaties voor het uitvoeren van post-mortem onderzoeken bij verschillende diersoorten met de focus op pluimvee en varkens. We streven ernaar om via een grondige externe en nadien ook interne beoordeling te komen tot het stellen van een pathologische diagnose. Daartoe zullen we tijdens het uitvoeren van de necropsie overgaan tot doelgerichte staalname voor verder onderzoek of bewaring. Voor de uitvoering van de necropsies wordt het labo bijgestaan door een ervaren team van dierenartsen met als specialisatie varken en pluimvee. Necropsieresultaten worden afgeleverd door middel van een compleet beschrijvend rapport met een indicatie van welke stalen genomen werden tijdens de necropsie en, indien gewenst, foto’s. Dergelijk rapport wordt afgeleverd binnen de drie werkdagen. Indien bijkomende onderzoeken aangevraagd werden, hangt de doorlooptijd af van het type onderzoek.

Vereisten bij het aanvragen van necropsie

Elk aangeleverd dier of elke groep aangeleverde dieren moet vergezeld zijn van een aanvraagformulier voor laboratorium onderzoek. Deze formulieren vind je hier terug.
Voor optimale interpretatie is het aangeraden om zo volledig mogelijk te zijn bij het invullen van deze aanvraagformulieren.

Waar kan ik een dier binnenbrengen voor necropsie?

Indien u zelf een dier of groep dieren wenst binnen te brengen is dit mogelijk in de stalenfrigo van Poulpharm: Prins Albertlaan 112, 8870 Izegem. Gelieve de logistieke dienst telkens op de hoogte te brengen vooraleer u dieren binnen brengt.

Interpretatie van histologische beelden met volledig beschrijvend rapport.

Via histologische analyse bestuderen we de structuur en eventuele abnormaliteiten van een specifiek weefseltype. Na resectie van een vers stukje weefsel tijdens een necropsie, ondergaat dit weefsel een technisch bewerkingsproces met als resultaat een histologische coupe, weke vervolgens onder een microscoop bekeken wordt. Ons team van ervaren dierenartsen zal tijdens deze microscopische analyse de weefselstructuur bestuderen en de voornaamste histopathologische bevindingen rapporteren. Routine histologisch onderzoek gebeurt op hematoxyline en eosine (HE) gekleurde microscopische coupes. Speciale kleuringen zoals een Periodic Acid Shiff (PAS) stain kunnen aangevraagd worden, alsook immunohistochemische kleuringen.

Histologische analyse kan uitgevoerd worden na staalname tijdens een necropsie wanneer de uitvoerende dierenarts dit nodig acht, maar u kan ook gefixeerd weefsel opsturen of achterlaten in onze stalenfrigo (Prins Albertlaan 112, 8870 Izegem) bij eventuele staalname in het veld.

Vereisten bij het deponeren van gefixeerd weefsel voor verdere histologische analyse:

 • Breng ons op de hoogte vooraleer u het staal komt binnenbrengen.
 • Een ingestuurd weefselstaal moet telkens vergezeld zijn van een ingevuld aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek
 • Respecteer telkens een weefsel:fixatief ratio van 1:10.
 • Verzend geen overmatig grote stukken weefsel. Het weefselstuk moet klein genoeg zijn zodanig dat het fixatief voldoende kan penetreren.
 • Probeer ten allen tijde lekkage te vermijden tijdens het verpakken van uw staal. Idealiter wordt de container met formaldehyde getransporteerd in een secundaire verpakking.
 • Label het ingestuurde weefsel telkens correct met datum van staalname, weefseltype en dier -of groep identificatie.

Wenst u voorgevulde containers met formaldehyde aan te vragen?
Contacteer ons.

Speciale kleuringen:

Met special stains bedoelen we elke kleuring die geen immunohistochemische kleuring is, maar wel anders is dan de routine HE kleuring. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een Periodic-Acid Shiff (PAS) stain of een Giesma of Ziehl-Neelsen stain.
Op zoek naar een specifieke speciale kleuring? Contacteer ons.

Immunohistochemische kleuringen:

Via immunohistochemische technieken worden antigenen in cellen of weefsel gedetecteerd door gebruik te maken van specifieke antigenen. Deze antigen-antistof binding kan vervolgens gevisualiseerd worden en op die manier kunnen specifieke cellen of cellulaire componenten in beeld gebracht worden. Dergelijke technieken worden onder meer gebruikt voor het typeren van tumoren, identificatie van infectieuze micro-organismen of identificatie van proliferatie markers.
Op zoek naar een specifieke IHC kleuring? Contacteer ons.

Andere diensten:

Morfometrische metingen.

Met morfometrie kunnen we verschillende kwantitatieve parameters bepalen op histologische coupes. Deze parameters zijn voornamelijk interessant in studie-opzet om significante verschillen tussen groepen aan te duiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan metingen van de villus hoogte, crypt diepte en dikte van de tunica muscularis op coupes van darmweefsel, maar ook andere zaken zoals het meten van de dikte van de aortawand, wat een idee kan geven over cardiovasculaire problemen. 

Whole slide imaging.

Whole slide imaging houdt in dat de reguliere histologische coupes die normaliter onder een microscoop bekeken worden, ingescand worden, waardoor deze als ‘whole slide images’ online bekeken kunnen worden. Digitale histologische beelden kunnen op die manier voor een bepaalde periode beschikbaar gesteld worden zodat u deze van thuis uit kan bekijken.

Via een cytologisch onderzoek bestuderen we microscopisch de cellen in lichaamsvochten of op weefselafdrukjes. Dit is een snelle diagnostische methode die nuttig kan zijn in specifieke gevallen zoals bijvoorbeeld brachyspira detectie bij leghennen of aantonen van virale inclusielichaampjes in geval van pokken of adenovirus infecties. Cytologisch onderzoek wordt verricht wanneer tijdens een necropsie blijkt dat dit een geschikte onderzoeksmethode is om tot een diagnose te komen. 

Om ons portfolio verder uit te breiden, biedt de afdeling pathologie van Poulpharm nu ook hematologische evaluatie van pluimveebloed aan. Dit is een uitstekend instrument om de algemene gezondheidstoestand van vogels te evalueren, evenals het monitoren van de ziektestatus en de voortgang van de behandeling, en kan zowel in de diagnostiek als in het kader van proeven worden gebruikt.

In tegenstelling tot zoogdieren hebben vogels gekerfde rode bloedcellen, wat de hematologie bij pluimvee bemoeilijkt. Om de leukocyten te kunnen onderscheiden, wordt van elk bloedmonster een dunne bloeduitstrijk gemaakt. Dit wordt microscopisch beoordeeld door ervaren personeel. Samen met een geautomatiseerde bloedbeoordeling kunnen we zo een volledig hematologisch profiel bieden, inclusief:

 • Totaal aantal leukocyten (cellen/µl bloed)
 • Differentieel aantal leukocyten (%)
  • Lymfocyten
  • Heterofielen
  • Monocyten
  • Eosinofielen
  • Basofielen
 • Evaluatie van morfologische afwijkingen in leukocyten
 • Telling van trombocyten (cellen/µl bloed)
 • Totaal aantal rode bloedcellen (cellen/µl bloed)
 • Hematocriet (%)
 • Polychromatofiele index (regeneratieve verschuiving)
 • Hemoglobine (g/dL)
 • ...

Alle analyses kunnen worden uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen (EFSA 2017;15(10):5021) voor Target Animal Safety trials ter ondersteuning van uw registratiedossier of volgens uw wensen.

Anne-Laure Devolder

Contactpersoon Pathologie