ophaling aanvragen

graag onderstaand formulier invullen

*Als u wenst dat de autopsie of staalname nog dezelfde dag gebeurt, gelieve de dieren/weefsels dan voor 12u af te zetten. **De stalenfrigo dient uitsluitend voor kadavers of weefsel. Levende dieren kunnen (enkel na bespreking met een Poulpharm dierenarts) achtergelaten worden in de autopsieruimte naast de stalenfrigo.
*Bij staalname bekijken we niet alle structuren, maar focussen we enkel op de organen die gesampeld moeten worden.
Autopsie: geef een korte beschrijving van het probleem. Staalname: target pathogeen of pathogenen.