Parasitologie

Poulpharm is een toonaangevend labo binnen het coccidiose onderzoek. Doorheen de jaren heeft Poulpharm een uitzonderlijke expertise opgebouwd rond coccidiose en kan het rekenen op specifiek getraind personeel voor de uitvoering ervan. Jaarlijks worden ruim 7000 meststalen binnengebracht voor microscopisch onderzoek. Hierbij bepalen we niet alleen het totaal aantal oöcysten per gram mest (OPG) maar differentiëren we ook de verschillende Eimeria species waardoor een OPG waarde wordt bekomen per species. Onze expertise beperkt zich niet enkel tot Eimeria species die voorkomen bij kippen maar ook bij andere diersoorten (konijn, kalkoen, parelhoen,…). Naast de klassieke OPG methode beschikt Poulpharm ook over een moleculair gebasseerde methode, namelijk doormiddel van Real-time PCR, voor de differentiatie van de verschillende Eimeria oöcysten in kippen- en kalkoenenmest op basis van de genetische informatie (DNA).

Naast coccidiose diagnostiek is Poulpharm ook gespecialiseerd in het diagnosticeren van worm (Helmint) infecties bij verschillende diersoorten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van microscopie waarbij het aantal eieren per gram mest (EPG) bepaald wordt. Daarnaastkunnen wij ook doormiddel van de worm-zeef methode de wormen detecteren in darmpakketten.

Binnen het kader van het Histomonas onderzoek, voert Poulpharm naast microscopisch onderzoek, ook Real-time PCR uit, en dit op verschillende matrices (mest, organen, stof). Ook de cultivatie van Histomonas behoort tot de mogelijkheden.

Tot slot focust Poulpharm zich ook op ectoparasitair onderzoek, met Dermanyssus gallinae of rode vogelmijt als belangrijkste economische ectoparasiet. Hierbij bieden wij mijttellingen aan om de infectiedruk in de stal te bepalen. Daarnaast voeren wij ook gevoeligheidstesten uit bij vermoeden van resistentie tegen commercieel beschikbare bestrijdingsmiddelen. Hierbij kan er worden gekozen voor zowel een in vivo als een in vitro screening assay.

Brecht Maertens

Contactpersoon Parasitologie