Serologie

In het labo serologie gaan we na of uw dieren antilichamen bezitten tegen bepaalde ziektekiemen. Dit doen we door middel van ELISA (Enzyme-linked immuno sorbent assay). Poulpharm beschikt over een geautomatiseerd systeem voor het uitvoeren van ELISA testen waardoor in een korte tijdspanne een groot aantal testen uitgevoerd kunnen worden en de klant snel op de hoogte is van het resultaat.

Afhankelijk van de gebruikte ELISA assay worden de resultaten in verschillende formats gerapporteerd (titer, SP waarde, SN waarde of % blocking). Aan de hand van deze resultaten kan het gehalte aan antilichamen tegen een specifieke ziektekiem in het lichaam beoordeeld worden.

Het labo serologie bestaat uit heel wat experten (PhD, MSc en BSc) die de verschillende serologische testen uitvoeren, met het grootste oog voor kwaliteit. Naast het onderzoeken van diagnostische of project-gerelateerde stalen, staat het team ook klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Poulpharm heeft een GLP en een ISO17025 accreditatie voor het uitvoeren van serologische testen (ELISA). De assays die onder ISO-17025 worden uitgevoerd zijn ELISA IBR gE, ELISA IBR gB en ELISA Aujeszky gE.

Tessa Gryp

Contactpersoon Serologie

wat is serologie en hoe kan mijn flock hiervan profiteren?

Serologie is een methode om antilichamen in het bloed van een dier op te sporen. Deze antilichamen kunnen maternale antilichamen zijn, die afkomstig zijn van de moederkip of ze kunnen afkomstig zijn van vaccinatie. Zij worden ook in het bloed aangetroffen nadat een dier een infectie heeft doorgemaakt. De aanwezigheid van antilichamen maakt een dier immuun tegen een bepaalde ziekte.

Serologische analyse en benodigde apparatuur
Met onze laboratoriumapparatuur kunnen wij halfautomatisch antilichamen tegen vele ziekten opsporen – sommige tests moeten echter nog met de hand worden uitgevoerd. Voor de analyse wordt het bloed op een matrix gebracht, waar de antilichamen zich aan kunnen binden. Daarna wordt het bloed weggespoeld en blijven de antilichamen op de plaat achter. Vervolgens wordt een conjugaat toegevoegd dat zich bindt aan de antilichamen. Het reageert met een kleurstof om de antilichamen zichtbaar te maken voor onze apparatuur. De concentratie van antilichamen wordt gemeten aan de hand van de optische dichtheid van de oplossing en wordt ook wel “titer” genoemd.

Toepassing in de diergeneeskunde
Naast diagnostiek en beoordeling van het vaccinatiesucces kan serologie in de vleeskuikenproductie worden gebruikt om het optimale tijdstip voor vaccinatie tegen de ziekte van Gumboro te bepalen. Voor dit onderzoek moet het bloed van eendagskuikens worden onderzocht. De maternale antilichamen zullen zeer hoog zijn op het ogenblik dat de kuikens uit het ei komen, maar de niveaus dalen naarmate de dieren ouder worden. Dit maakt hen vatbaar voor de ziekte, maar maakt een effectieve vaccinatie op een bepaalde leeftijd mogelijk.

Er wordt een formule gebruikt om het optimale vaccinatiemoment te berekenen op basis van de serumspiegels op dag 1. In Poulpharm zijn sinds augustus 2018 20.000 monsters voor PGVS (persoonlijke Gumboro Vaccinatie Service) geanalyseerd. De optimale vaccinatiedag is afhankelijk van het vaccin dat gebruikt wordt (Hot of tussentijdse vaccins).

Serologie toont het effect van vaccinatie

Met behulp van serologie is het mogelijk de vaccinatie van uw koppel dieren op te volgen. Bij Poulpharm bekeken we de ELISA titers van ouderdieren pre en post vaccinatie vergeleken. Voor vaccinatie varieert de titer bij ouderdieren tussen 300 en 5000, wat er op wijst dat er voor vaccinatie nauwelijks of zelfs geen antilichamen aanwezig zijn tegen de ziektekiem. Na een complete vaccinatie stijgt de gemiddelde titer van de dieren tot boven de 12000, dit toont aan dat de dieren antilichamen hebben aangemaakt tegen de ziektekiem. Een maat om de vaccinatie op te volgen kan aan de hand van de variatiecoëfficiënt (CV%) te bekijken. Voor vaccinatie schommelt de CV% vaak boven 60%. Een CV% hoger dan 60 kan wijzen op het feit dat de dieren werden blootgesteld aan een pathogeen met een trage verspreiding door het koppel dieren. Dit impliceert dat er heel wat variatie op de titers zit en dat de bescherming tegen de ziektekiem niet goed is. Na vaccinatie daalt de CV% onder de 40%, wat aantoont dat er minder variatie in de titers aanwezig zijn. Een CV% onder de 40% tonen aan dat de dieren zeer goed werden gevaccineerd en voldoende beschermd zijn tegen de ziektekiem.

Serologie pakketten

Per 15 stalen incl. staalnamePrijsPrijs bundel
IBD€ 79€ 79
IBD + ARV€ 99€ 128
IBD + FADV + ARV€ 119€ 177
IBD + FADV + ARV + ORT€ 139€ 226
IBD + FADV + ARV + ORT + CAV€ 159€ 298

Tessa Gryp

Contactpersoon Serologie