Contract onderzoek

Als onafhankelijke contractonderzoekspartner voor onderzoek naar diergezondheid van pluimvee, konijnen en varkens zijn wij gespecialiseerd in klantgerichte oplossingen voor alle behoeften op het gebied van onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling, waarbij kwaliteit, efficiëntie, kosteneffectiviteit en wetenschappelijke integriteit worden gegarandeerd. Hiervoor beschikken wij over een uitgebreid team van ervaren Study directors, onderzoekers, dierenartsen, laboranten en dierenverzorgers die samen als een team uw studie tot een goed einde brengen.

Bij Poulpharm dragen wij kwaliteit hoog in het vaandel. Preklinische studies worden bij ons dan ook altijd GCP-conform uitgevoerd. Daarnaast beschikken wij ook over de mogelijkheid om een brede waaier aan studies GLP conform uit te voeren. Hierbij willen wij fungeren als een betrouwbare onderzoekspartner voor het volbrengen van uw studies volgens de toepasselijke wettelijke richtlijnen.

Als CRO begeleiden wij onze klanten in de verschillende stappen die nodig zijn voor het op de markt brengen van veterinaire en nutritionele producten.

In de ontwikkelings fase kan het potentieel van een product worden bepaald doormiddel van een proof of concept studie waarbij ook het werkingsmechanisme kan worden onderzocht. Onze experten in de verschillende vakgebieden staan dan ook klaar om u te begeleiden in het opstellen van een optimaal studiemodel.

Om aan de overheidsvoorwaarden te voldoen moeten producten voordat ze op de markt worden gebracht uitvoerig getest worden in verschillende registratie studies om de doeltreffendheid en veiligheid aan te tonen. Om dit proces tot een goed einde te brengen beschikken wij over regulatory afdeling in ondersteuning van onze experten die u begeleiden tijdens de studies.

Tot slot beschikken wij ook over de nodige ervaring en expertise om u te begeleiden in marketing studies ter promotie van uw product.  

Voor onze studies met pluimvee beschikken wij over meerde sites voor het uitvoeren van zowel groot- en kleinschalige studies in vloerpennen (200) en batterijkooien (240).

Voor studies met pathogenen behorend tot bioveiligheids level 2 beschikken wij bij Poulpharm over gecertificeerde isolatie ruimtes van 40 tot 60m2 en over individuele isolatoren voor het uitvoeren van kleinschallige studies. Hierbij beschikken wij over zowel bioveiligheidslevel 2 als 3 isolatoren.

Bij Poulpharm beschikken wij over een brede waaier aan verschillende types van studie modellen, gaande van infectiemodellen met verschillende soorten bacteriën (clostridium, E. coli, Salmonella,…, virussen (IBV, Marek,…) en parasieten (Eimeria, helminths,…) tot zootechnische studies bij zowel pluimvee als varkens.

(tabel met oplijsting bij pluimvee en varkens?)

Naast de brede waaier aan studie modellen beschikken wij ook over de nodige ervaring voor de uitvoering van onderzoek bij de verschillende types van producten. Dit gaande van voederadditieven, drinkwater additieven tot vaccins. Hierbij focussen wij niet enkel op efficacy studies maar ook op safety en dose determination studies

Voor meer informatie kan u steeds bij onze experts terecht die u begeleiden in de opstelling van een optimaal studie design.

 

Voor analyse van stalen genomen tijdens de in vivo studies beschikken wij bij Poulpharm over onze eigen laboratoria met gespecialiseerd personeel en materiaal. Zo beschikken wij over een bacteriologie, parasitologie, virologie, serologie, moleculaire diagnostiek en pathologie/histologie.

Aanvullend op onze eigen laboratoria heeft Poulpharm een breed netwerk uitgebouwd van samenwerkingen met externe bedrijven voor bepaalde type analyses:

  • Farmacologie en toxicologie, diergeneeskunde faculteit, UGent
  • Gezondheidswetenschappen pluimvee, diergeneeskunde faculteit, UGent
  • Vetspin
  • RDS (nutrioneel?)
Hoe helpt Poulpharm?

Poulpharm begeleidt u vanaf het concept tot aan de voltooiing van de proef met:

✔ Passende studieopzet en protocolontwikkeling

✔ Herkomst van dieren (vrij van specifieke pathogenen (SPF), commercieel uitgebroed / gefokt, natuurlijk aangetast)

✔ Op maat gemaakte studie-dieetformulering en -productie

✔ Inoculaproductie (viraal, bacterieel en parasitair)

✔ Opvolging van de in vivo fase in geklimatiseerde installaties

✔ Laesiescore, klinische evaluaties, monitoring van voer- en wateropname

✔ Lab-analyse

✔ Bioanalyse, gegevensbeheer, statistische analyse

✔ Afronding van het definitieve onderzoeksrapport